rep_ins_modell

Modell av en «gjennomsnittlig» nattsvermerhjerne. De blå områdene er det primære luktesenteret. Læring og hukommelse foregår i områdene som er farget grønt. Utstikkerne på siden er synsområder, det vil si øynene. Illustrasjon: Institutt for biologi