rep_bygg

Nordbohus laget konkrete bygningsmodeller av ulike nye, tekniske løsninger, og inviterte drifts- og byggeledere på kurs. Foto: Nordbohus