Forsker for flere el-biler

Hvordan kan elektrifisering bli mulig innenfor veitransport i Norge? Gjennom prosjektet ECar (A strategy for electrification of road transport in Norway) skal forskere ved NTNU og SINTEF se på konsekvensene for miljø og kraftsektor dersom tretti prosent av den fossile energien blir erstattet med elektrisitet.

En av utfordringene blir å finne ut hva som skal til for at bilbrukerne vil kjøpe og bruke elbiler. I tillegg skal forskerne uforme strategier for elektrifisering av veitransporten. Prosjektet skal gå fram til 2012.