fig_10_primstav_None.full

Drikkehorn på primstav (Foto: Brynja Bjørk Birgisdottir)