rep_barnemat_yngel

Bildene viser hvilket fortrinn copepoder har som startfôr. Alle torskelarvene er 17 dager gamle. Larvene til høyre har fått tradisjonelt fôr mens de til venstre har fått copepoder. Foto: Ingrid Overrein