cover_art_None.full

Bildet viser en rotte som løper rundt i labyrint med vegger som lager smale korridorer, en såkalt 'hairpin-maze'.Fargene som er lagt på på gulvet viser hvilken respons en enkelt gridcelle viser i løpet av rottas ferd gjennom labyrinten. Man kan se et gjentagende mønster i responsen avhengig av om rotta løper den ene eller andre veien. (Tove Gravdal/Morgenbladet)