tema_syversen

Uhyre vanskelig å måle Professor Tore Syversen ved Institutt for nevromedisin, NTNU, har 20 års erfaring i å dyrke cellekulturer for å påvise giftigheten av ulike stoffer. Han synes det er vanskelig å finne pålitelige metoder for å teste biologiske effekter av karbonnanomaterialer. Foto: Synnøve Ressem/NTNU Info