tema_schmid

Nanokapsler fylt med medisin Ruth Baumberger Schmid og hennes team på SINTEF Materialer og kjemi, jobber med å styre medisin i nanokapsler til riktig sted i kroppen. Det oppnår de ved å binde ulike molekyler til skallet på kapselen. Når miljøet rundt kapselen er «riktig» med tanke på temperatur eller surhet, brytes coatingen og innholdet slippes ut. Foto: Thor Nielsen © SINTEF