tema_nanotube

Nanomaterialer har ulik fysisk struktur

• Materialer med tre dimensjoner på nanoskala (for eksempel C60- fulleren som er karbonatomer bundet sammen i fem- og sekskanter, karbonnanorør, alle typer partikler i nanostørrelser).

• Materialer med en eller to dimensjoner på nanoskala (partikler i form av tråd og fibre).

• Materialer med én dimensjon på nanoskala (tynne belegg og filmer).

• Større materialer med en indre struktur på nanoskala (for eksempel materialer med porer i nanostørrelse, hovedsakelig
uorganiske materialer).

Ill: Equinox Graphics/Science Photo Library