tema_nanotube

Nanomaterialer har ulik fysisk struktur • Materialer med tre dimensjoner på nanoskala (for eksempel C60- fulleren som er karbonatomer bundet sammen i fem- og sekskanter, karbonnanorør, alle typer partikler i nanostørrelser). • Materialer med en eller to dimensjoner på nanoskala (partikler i form av tråd og fibre). • Materialer med én dimensjon på nanoskala (tynne belegg og filmer). • Større materialer med en indre struktur på nanoskala (for eksempel materialer med porer i nanostørrelse, hovedsakelig uorganiske materialer). Ill: Equinox Graphics/Science Photo Library