tema_gullnanopart

Ulike kategorier nanopartikler: Naturlige nanopartikler finnes blant annet i jord, vann og salter fra havsprøyt, mens menneskeskapte partikler er i røyk og sot fra forbrenning (skogbranner, sveising, dieseleksos). Den tredje kategorien er de som designes av mennesker på grunn av spesielle størrelses- eller overflateegenskaper – som gullnanopartiklene på bildet. Foto: David McCarthy/Science Photo Library