tema_gullnanopart

Ulike kategorier nanopartikler:
Naturlige nanopartikler finnes blant annet i jord, vann og salter fra havsprøyt, mens menneskeskapte partikler er i røyk og sot fra
forbrenning (skogbranner, sveising, dieseleksos). Den tredje kategorien er de som designes av mennesker på grunn av spesielle størrelses- eller overflateegenskaper – som gullnanopartiklene på bildet.
Foto: David McCarthy/Science Photo Library