nano

nano

NTNU NanoLab

For at ikke et eneste støvkorn skal forkludre forskningen på ørsdmå nanopartikler, er renholder på NanLab ekstremt godt, alle får grundig opplæring før de slipper inn og må ha på seg heldekkende bekledning. Foto: Geir Mogen/NTNU