nyh_gravid

KLER SITT TEMA: Linda Tømmerdal Roten disputerte for doktorgraden i august, fem uker før termin. Foto: Thor Nielsen