rep_robot_anna_konda

Anna Konda (5 år) er familiens mor.
Foto: Geir Mogen