DSC_1036_None.full

Frosttorvmose (Sphagnum olafii) med rikelig med sporofytter. Observasjoner av torvmoser med sporofytter er svært sjelden så langt nord og er for eksempel ikke kjent fra Svalbard. (Foto: Kristian Hassel)