rep_regnev_kalstoe

Første landkjenning! På Kalstø i Rogaland er naturgassen i ledningene Åsgard Transport og Statpipe innom etter å ha krysset Norskerenna på sin vei til Kårstø-terminalen. Foto: Gassco