rep_gruve2

Kari Moen med finmala stein som går til leverandørar for elektronikk- og solcelleindustrien.
Foto: Bjørn Erik Olsen