rep_vietnam2

Foto: Thor Nielsen – Mor og far har jobbet for oss! Foreldrene mine ville aller helst at jeg skulle bli ingeniør. Det sier Vu Lâm fra Haugesund. Han kom til Norge i 1985, fire måneder gammel, og er sønn av foreldre som selv hadde høyskoleutdanning fra hjemlandet. Vu studerer industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, og kommer dermed til å oppfylle mors og fars ønske. – Det ville nok vært greit om jeg hadde blitt noe annet også, men de var tydelige på at jeg minst måtte skaffe meg en bachelorgrad, sier han. Vu mener at vietnamesiske foreldre er svært opptatt av at barna skal ta høyere utdannelse. – De jobber hardt og legger alt til rette for at vi skal få det. For eksempel har mine foreldre aldri villet at jeg skulle ta meg deltidsjobb. Jeg skulle konsentrere meg om skole og studier, mens de tok seg av finansene. Lise Vy Quyên Vu studerer til bioingeniør ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Hennes foreldre tilhører den aller første gruppen båtflyktninger som kom til Trondheim, i 1979. De tok selv videregående skole og yrkesutdanning her, begge to. Lise har samme inntrykk som Vu: – Noen foreldre presser kanskje hardt på. Men de er veldig opptatt av at vi skal benytte de mulighetene som finnes, og få en lysere framtid enn de selv hadde. Lise og Vu er henholdsvis leder og nestleder i den vietnamesiske studentforeningen i Trondheim. Den ble opprettet for mange år siden, da de første vietnamesiske studentene kunne mindre norsk og hadde færre norske venner. Nå er vietnamesisk ungdom mer og mer sammen med norsk ungdom, men foreningen har fortsatt en sosial funksjon og er et sted der man kan ta vare på sin «vietnamesiskhet». – Foreldrene mine er veldig glad for at jeg er med der. Jeg synes også selv det er en fordel å beholde en fot i den vietnamesiske tradisjonen, sier Lise. – Vi merker for eksempel at de som nå henger mest sammen med norske venner, har begynt å snakke dårligere vietnamesisk. – Men hvis vi sammenlikner unge vietnamesere i Norge og andre land, er fortsatt de norske mye flinkere, presiserer Vu.