rep_spin_mp3

MER KRAFT MED ELEKTRONSPINN
Mange av dagens prosessorer er basert på det som kalles gigantisk magnetresistans (GMR).
De benytter elektriske ladninger for å kode og behandle informasjon for – eksempel i MP3-spillere. Målet er at de i tillegg skal klare å utnytte elektronenes magnetiske orientering (spinn) fullt ut. Lykkes det, vil morgendagens databrikker få en enorm kapasitet for lagring og behandling.
Foto: www.photos.com