tema_gitar

Musikk som medisin Smertesenteret i Trondheim bruker musikk i terapien. Lyd og rytme kan utkonkurrere eller overskygge smertene for en stund, og gi rom for andre impulser. Spesiallege og nevrologisk musikkterapeut Audun Myskja ved Senter for livshjelp har i årevis forsket på «musisk medisin» og har mottatt to utmerkelser fra Lægeforeningen for dette. Nå arbeider han med en doktorgrad på området. Foto: Morguefile