tema_descartes

Kropp og sjel Den første som formulerte et klart skille mellom kropp og sjel, var den franske filosofen Descartes (1596–1650). Han har fått skylda for at legevitenskapen opprettholdt et skille mellom psykiske og kroppslige sykdommer, helt opp til vår tid. Malt av Frans Hals