dag_dolmen_None.medium

Dag Dolmen er ofte den media tyr til når de skal vite noe om ormer og snegler, men det er amfibier han er ekspert på. (Foto: Synnøve Ressem)