rep_pockmarks

Kraterne som er funnet på havbunnen, er 12 m dype og 100 m i diameter. Foto: Statoil