rep_h2vsel_hydrogen

Foto: Honda HYDROGENBILEN Finnes foreløpig kun som demo-biler. Hydrogen kan lages ved å spalte vann til hydrogen og oksygen med elektrolyse. Kan også lages fra fossile kilder, f.eks. ved å spalte naturgass til hydrogen og CO2. Komprimert hydrogen lager elektrisitet i ei brenselcelle i bilen (elektrokjemisk prosess uten normal forbrenning). Avfallsstoff: vanndamp. Via en omformer gir brenselcella strøm til bilens elektriske motor.