rep_h2vsel_hydrogen

Foto: Honda

HYDROGENBILEN

Finnes foreløpig kun som demo-biler.

Hydrogen kan lages ved å spalte vann til hydrogen og oksygen med elektrolyse. Kan også lages fra fossile kilder, f.eks. ved å spalte naturgass til hydrogen og CO2.

Komprimert hydrogen lager elektrisitet i ei brenselcelle i bilen (elektrokjemisk prosess uten normal forbrenning). Avfallsstoff: vanndamp.

Via en omformer gir brenselcella strøm til bilens elektriske motor.