Gode mikrober søkes

Havbruksforskere ved SINTEF i Trondheim er, sammen med forskere i Frankrike, Belgia og Nederland, i gang med et nytt EU- prosjekt. Promicrobe skal gi oppdrettsfisk bedre helse. Det skal skje gjennom å kartlegge bakteriene som finnes naturlig i tarmen til fisk. Deretter skal forskerne identifisere de bakteriene som er mest nyttige for fisken, for så å dyrke dem fram som «kosttilskudd» for fiskelarver.

Ifølge seniorforsker Jorunn Skjermo ved SINTEF Fiskeri og havbruk blir forsøkene utført på tre ulike oppdrettsarter: torsk, ferskvannsfisken tilapia, og seabass som lever i farvann med middelhavstemperaturer. I tillegg ønsker forskerne å teste ulike immunstimulanter. Det er stoffer som styrker fiskens eget immunforsvar og dermed gir fiskelarvene bedre forsvar mot bakterie- og virusinfeksjoner.