laptop.jpgNone.medium

Når man kan kjøre opp mot tusen operasjoner samtidig på en laptop, begynner det å monne.