Hodeskalle_foto_Kari_Dahl_VM.jpgNone.full

Mannen som ble gravlagt et par hundre år etter Kristi fødsel,fikk to solide hodestøtter i stein med seg i graven. (Foto: Kari Dahl, NTNU Vitenskapsmuseet.)