snoborsteskissejpg.jpgNone.full

Skisse av Kjetil Sinnes Gauslaa og Espen Hoffs snøbørste.