Krigsgraver.jpgNone.full

Bare 2000 av de 11 000 russiske krigsfangene som hviler i norsk jord, er identifisert. (Foto: Riksarkivet, Leiv Kreybergs arkiv)