Krigsfange.jpgNone.medium

150 000 krigsfanger ble internert i norske leirer. De fleste kom fra Sovjetunionen, Polen og Jugoslavia. (Fotograf ukjent. Eier: Frode Frostad)