tema_graf_stor-hvem-skal-ut

Henger etter Det faglige nivået til norske elever er vesentlig lavere enn hos de finske elevene i basisfagene naturfag, lesing og matematikk. Omtrent en femtedel av elevene våre kan ikke lese skikkelig når de går ut av grunnskolen. PISA 2006. Kilde: Kjærnsli, Lie, Olsen, Roe (2007)