tema_brita_bungum-hvem-skal-ut

Gir de unge en stemme SINTEF-forsker Brita Bungum etterlyser mer forskning om skole og utdanning som i større grad tar barn og unges perspektiver på alvor. Det må skje gjennom å slippe elevene til som informanter for å kartlegge hvordan de forstår og oppfatter ulike situasjoner, og hva de selv mener må til for å gjøre skoledagen bedre. Bungum mener det vil gi økt innsikt i hvordan vi kan forebygge mistrivsel og frafall i skolen. Brita Bungum tok i fjor doktorgrad ved NTNU på barns og unges hverdagsliv. Foto: Thor Nielsen © SINTEF