Småtass ble råtass2

Dyret Ectopleura larynx på nært hold. Høyden inklusive «stilken» er 10–30 millimeter. Omkretsen inklusive fangarmene er rundt 10 mm. Foto: Jana Günter