Kunstkompetanse gir næringsverdi

Foto: Utlånt fra SINTEF
Teknologi og samfunn