Kunstkompetanse gir næringsverdi

Foto: Utlånt fra SINTEF Teknologi og samfunn