kn_kongebrev (1)

Ukjente originaldokumenter fra første halvdel av 1800-tallet har overraskende dukket opp i NTNUs arkiver. Da historiker Ola Nordal under arbeidet med NTNUs jubileumsbok åpnet en boks merket «NTH historikk 1910–1935», fant han brev, avisartikler og utkast til innstillinger – signert navn som Wedel-Jarlsberg, Wergeland og kong Karl Johan. Dokumentene dreier seg om de tidligste planene for en teknisk høyskole i Norge, og gir ny innsikt i prosessen som 70–80 år senere førte til opprettelsen av NTH.