rep_dim_klein

Fire-dimensjonalitet er forsøkt visualisert ved hjelp av ulike geometriske figurer. En av de mest kjente er denne såkalte «Klein bottle». Den er første gang beskrevet i 1882 av den tyske matematikeren Felix Klein. Klein-flasken er en lukket flate med bare én side. Den kan beskrives som en sylinder som går i «loop» tilbake gjennom seg selv, for så å kobles sammen med sin egen ende.