Henter 9000 år gamle klimadata

VÅTT OG TUNGT: Helene Løvstrand Svarva henter opp en eldgammel furustokk fra Øvre Teppingtjønn i Bøverdalen. Beliggenheten blir nøyaktig angitt med GPS. Når biologene har saget av sin prøveskive, går stokken igjen til vanns. Foto: Terje Thun