nyh_bakterier

ARBEIDSKREVENDE: Seniorforsker Håvard Sletta fra SINTEF og professor Sergey Zotchev, NTNU har jobbet tett sammen for å finne fram til de verdifulle bakterietypene.
Foto: Thor Nielsen