kalkalger2.jpgNone.full

Algene er både små og uanselige - men kanskje de eneste av Darwins innsamlingsobjekter som finnes i Norge. (Foto: Jan Christian Sørlie)