1._Sporolithon_Australia.JPGNone.full

Kalkalger har ofte spektakulære strukturer, og er gjerne rosa i levende tilstand. (Foto: Bill Woelkerling)