rep_roentgen_liten

A (til venstre): En flat røntgendetektor slipper inn strålingen fra toppen, og er 0,5 mm tykk. Dette begrenser bruksområdet til lavere energier. B (til høyre): En kantbelyst detektor slipper inn fotonene fra siden og kan lages 25 mm bred. Når strålingen faller inn både fra kanten og fra overflaten, blir absorberingslengden betydelig større. Detektoren kan fange opp et langt større energiområde og får et mye bredere bruksområde. Detektorene kan ha et ulikt antall sensorer – alt etter hva som skal måles. Foto: Abrams/Lacagnina og Vince Michaels. Illustrasjon: Mats Heide/Raymond Nilsson