R0010618.JPGNone.medium

Medisinstudentene Gjertrud Aunet Tyldum og Inga Ekeberg Schjerve.