IMG_0958.jpgNone.medium

Norges første professor i kvinnemedisin vil ha kvinneperspektivet inn i alt helsearbeid. (Foto: Synnøve Ressem)