tema_vannror

Megatrøbbel i megabyer Her leker barn ved en vannledning i Kolkata, en indisk by med mer enn 13 millioner innbyggere. Slike byer vil få de største vannproblemene i framtida. I verdens megabyer er tre metoder aktuelle: import av ferskvann fra fjerntliggende kilder; avsalting av havvann; og gjenbruk av renset avløpsvann. Alle metodene krever viktige forbedringer av vannbehandlingsteknologien. Foto: Samfoto