tema_ror

Nanorør i membranfilter Membranen fungerer som en meget finmasket sil, der hullene står så tett at bare rent vann slipper igjennom og uønskede partikler blir igjen på utsiden. «Silen» kan gjøres så finmasket at hullene ikke kan oppfattes av øyet. Slike membraner klassifiseres etter størrelsen de klarer å filtrere i: mikrofilter, ultrafilter og nanofilter. Det vil si veldig liten, enda mye mindre og aller, aller minst. Foto: Membrane News