nyh_nanoroer

MANGFOLD: Nanomaterialer settes sammen av mange forskjellige stoffer og får stadig nye anvendelsområder, blant annet innen medisin. Da er det viktig å kjenne til uheldige bivirkninger. Illustrasjonsfoto: MEDI-MATION/SCIENCE PHOTO LIBRARY