Kullsvart gull2

Hansker påkrevd! Karbonpulveret er skittent å ta på, men gir reint nok metall til bruk i solceller. Aud Wærnes ledet SINTEFs solcelleprosjekt fra 1998 til 2005, og er nå forskningskonsernets metallurgisjef. Kollega Casper van der Eijk er prosjektleder i dag. Foto: Geir Mogen © SINTEF Media