FRA UTSIDA

Johan Galtung regnes som grunnlegger av freds- og konfliktforskningen. Han grunnla fredsforskningsinstituttet PRIO i Oslo. Han fikk den såkalte alternative nobelprisen i 1987 og har meglet i over 40 internasjonale konflikter.