rep_babel_jamie

Skjeggstubb i maten Vi ba et gratis oversetterprogram på nettet om en norsk versjon av Jamie Olivers oppskrift på brønnkarsesalat. Den slutter slik: «Drizzle with a good extra virgin olive oil just to coat, a small squeeze of lemon juice (because the pear juice is slightly acidic but very tasty), and season well with salt and freshly ground black pepper. Toss all this together and serve. Shave over some Parmesan or Pecorino, crumble your nuts over and tuck in.» «Duskregner med en god ekstra urørt olivenolje akkurat belegge, en liten trykk av sitronsaft (fordi pæresaften er litt sur men meget tasty), og sesongbrønn med salt og fersk malt svart pepper. Kaster all denne sammen og tjener. Barberer seg over en Parmesan eller Pecorino, smuldrer Deres muttere over og plisserer i.» Foto: www.gandal.com