Byen under byen2

MASTERPLAN: Ming Lu ved SINTEF Byggforsk er prosjektleder i arbeidet med verdens første masterplan for undergrunnsbygging. Foto: Geir Mogen