Brannalarm før eldrebølgen

SAMORDNING: Antallet hjemmeboende eldre vil øke. De som skal vurdere pleiebehovet for den enkelte, bør også vurdere evakueringsmuligheter og behov for brannvernutstyr, ifølge SINTEF NBL. Foto: Morguefile